STATEMENT

 

MAN/MACHINE – NL

Mijn schilderijen gaan over de identiteit van de mens in het digitale tijdperk. Wat is de invloed van computertechnologie op ons beeld van de werkelijkheid en dat van onszelf?

Ons leven raakt steeds meer verweven met de computer, zowel virtueel als fysiek. Hoe verhouden mens en machine zich tot elkaar nu de machine steeds menselijker wordt en de mens machinaler. Het computerscherm is ons venster op de wereld geworden en daarom voor mij het uitgangspunt van ieder schilderij. Ik bewerk op internet gevonden foto’s digitaal en gebruik ze als basis voor mijn werk.

De ruimtevullende machines uit de begindagen van de computer zie ik als een metafoor voor de huidige relatie tussen mens en machine. Ook nu worden wij omgeven door technologie, van buiten en zelfs van binnen. Een portret van de computer is een portret van onszelf.

 

MAN/MACHINE – EN

The paintings of Ruth de Vos deal with human identity in the digital era. How does computertechnology influence our image of reality and of ourselves? More and more our lives become intertwined with the computer, both virtual and physical. How does this affect the relationship between man and machine?
The computerscreen has become our window to the world and is therefore the base of each painting; a black empty screen. Photos found on the internet form the starting point of my work.
The space-filling machines from the early days of computing become a metaphor of the current relationship between man and machine. Simmilar to those days we are surrounded by technology, outside and even inside. A portrait of a computer is a portrait of ourselves.