Ruth de Vos

I Am
Wanneer je “IK BEN” volledig herkent en accepteert als de Machtige Aanwezigheid van God in jou – in actie, zul je een van de grootste stappen naar bevrijding hebben gezet.
Iedereen is in essentie goddelijk en perfect maar door misverstanden en slechte gedachten ontstaan slechte gezondheid en nare omstandigheden. De Ascended Masters zijn mensen die in een opeenvolging van reïncarnaties in fysieke lichamen of kosmische wezens hebben geleefd. In de loop van de tijd zijn degenen die verschillende ‘belichamingen’ hebben doorgemaakt, zeer geavanceerde zielen geworden, en in staat om voorbij de cycli van ‘herbelichamingen’ en karma te gaan, en hun ‘ascensie’ te bereiken, waardoor ze onsterfelijk worden. De Ascended Masters openbaren zich via onze leider Ballard aan de wereld en dat is het bewijs dat de gouden tijd op het punt staat om aan te breken. Dan zullen de meesters weer onder ons wandelen net zoals in vorige gouden tijden en ons uitleg geven over de oorspronkelijke goddelijke weg van het leven.