Ruth de Vos

Uriël
Uriël leert ons dat alles wat in het leven gebeurt het gevolg is van gebeurtenissen in vorige levens. Zodra je je daarvan bewust wordt kan je beginnen met het oplossen van onopgeloste problemen uit die vorige levens. Ieder mens heeft miljoenen levens geleefd op veel verschillende plaatsen, waaronder de aarde en andere planeten in onze Melkweg. Buitenaardse wezens, de Pleiadiërs genaamd, zullen binnenkort naar de aarde komen. Als galactische missionarissen zullen de Pleiadiërs kennis brengen die de mensheid in staat zal stellen een einde te maken aan alle oorlogen, armoede en andere plagen. Vervolgens zullen ze de Aarde uitnodigen om zich aan te sluiten bij de Interplanetaire Confederatie van Planeten, een groepering van drieëndertig planeten in onze Melkweg. Aarde zal het drieëndertigste en laatste lid zijn.